Bücherei

Leitung: Frau Schönfeld
Zeit: Do 13.30 Uhr- 14.30 Uhr
Raum: R 107
Jgst: 6-9

Buddy

Leitung: Frau Dorn/Tillmann
Zeit: Do 13.30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: R 010
Jgst: 5-9

Cambridge

Leitung: Herr Bos
Zeit: Fr 14:15 Uhr - 15:15 Uhr
Raum: R 103
Jgst: EF-Q2

Chemie

Leitung: Herr Michel
Zeit: Do 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: R 334
Jgst: 5-9

Unterstufenchor

Leitung: Frau Gießelmann
Zeit: Do 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: R 212
Jgst: 5-6

Mittel- und Oberstufenchor

Leitung: Herr Gauert
Zeit: Fr 14:15 Uhr - 15:15 Uhr
Raum: R 211
Jgst: 7-Q2

DIY - Do It Yourself

Leitung: Frau Kalveram
Zeit: Do 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: R 017
Jgst: 5-9

Homepage

Leitung: Herr Schwarze
Zeit: Di 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: R 120
Jgst: 7-Q2

Fußball

Leitung: Sandro Leberecht
Zeit: Di 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: TH
Jgst: 5-6

Japan

Leitung: Frau Hellwig
Zeit: Fr 14:15 Uhr - 15:15 Uhr
Raum: R 204
Jgst: 7-Q2

Klettern

Leitung: Herr Burdinski
Zeit: Do 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Jgst: 5-9

Social Media

Leitung: Herr Bos/Niedballa, Frau Hellwig
Zeit: Di 13:30 Uhr - 14:30 Uhr
Raum: R 303
Jgst: 7-Q2